• STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !!

  Gıda Mühendisliği Bölümü Stajları:

  • GMÜ300 STAJ I 20 iş günü 4. Yarıyıl bitiminde
  • GMÜ400 STAJ II 20 iş günü 6. Yarıyıl bitiminde

  yapılmak üzere planlanmıştır. Toplam 40 iş günüdür. Stajlar bahar yarıyılı sonu ile bir sonraki öğretim yılı güz yarıyılı başlangıcı arasındaki süre içerisinde yapılır.  Staj yapıldıktan sonraki güz döneminde staj dersi kodlanarak ders kaydı yapılır.

  Staj yeri öğrenci tarafından bulunacaktır. Bölüm sayfasında belirtildiği şekilde Öğrenci staj başvuru dilekçesi (2 adet), Staj başvuru formu  (2 adet) öğrenci tarafından hazırlanacaktır. “Öğrenci staj başvuru dilekçesi” staj komisyon koordinatörünün kaşe ve imzası olmadan iş yerine götürülemez.

  STAJ-I’i tamamlamayanlar STAJ-II’ yi yapamazlar. Stajlar laboratuvar veya işletme stajı olabilir. Her iki staj işletme stajı olabilir; fakat stajın biri laboratuvar stajı ise diğeri işletme stajı olmak zorundadır.

  Stajın başlama ve bitiş tarihleri koordinatörler tarafından etaplar halinde belirlenmektedir.

  2021 yaz dönemindeki etaplar şu şekildedir:

  ETAP 3: 12.07.2021-16.08.2021

  ETAP 4: 26.07.2021-20.08.2021

  ETAP 5: 02.08.2021-27.08.2021

  ETAP 6: 09.08.2021-06.09.2021

  ETAP 7: 16.08.2021-13.09.2021

  Staj başlangıç tarihinden en geç 15 gün öncesinde evraklar Staj Koordinatörü veya Bölüm Sekreterliğine teslim edilmelidir. Staj yapacak olan lisans öğrencileri, staj koordinatörü tarafından uygun görülen staj yerleri ile ilgili bilgileri en geç 15 gün öncesinde UBİS Sistemine girmekle yükümlüdür.

  Öğrenciler yaz döneminde yaptıkları stajların İşyeri Yetkilisinin stajyer Değerlendirme Formu’nu (İşyeri yetkilisince kaşeli, imzalı ve mühürlü olacak) kapalı zarf içinde, öğrenci anketi ve staj raporu (el yazısı ile belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış olacak) ile birlikte ilan edilecek süre içerisinde teslim edilmelidir.

  İlgili dosyalar ve ayrıntılı bilgi için: https://gmu.karatekin.edu.tr/staj-10195-sayfasi.karatekin