Misyon & Vizyon

ÖZGÖREV

Gıdaların fiziksel, kimyasal, biyolojik/mikrobiyolojik, duyusal, besinsel ve mühendislik özelliklerinin çağın getirdiği gelişime paralel şekilde araştırılmasına ve öğretilmesine yönelik altyapı ve programlara sahip olmak. 

Öncelikle bölgemiz ve ülkemiz gıda sektörünü iyi tanıyan, bu noktalardaki sorunlara çözümler üretebilecek bilgi ve beceriye sahip gıda mühendisleri yetiştirmek.

Tüketicilere, gıda işletmelerine ve kamu kuruluşlarına gıda kalitesi ve güvenliğini geliştirmeye yönelik araştırma temelli bilgi ve teknolojiyi sunmak.

ÖZGÖRÜ

Dünya ölçeğinde bilimsel ve teknolojik gelişimleri takip eden, sanayi-üniversite işbirliğini sağlamış, gıda alanında topluma yön veren, yetiştirdiği mühendisleri ile ülkemiz ihtiyaçlarını karşılayan, öğrenciler tarafından tercih edilen ve ön sıralarda gelen bir araştırma kurumu olmaktır.