Kuruluşumuz

Gıda Mühendisliği Bölümü 2010 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmış ve 2011 yılı itibarı ile de öğretim elemanı alımına başlamıştır. 2012 yılında bölüm kadrosunda bulunan 4 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi ile YÖK`e yapılan başvuru ile eğitim-öğretimin, 2012-2013 akademik yılı itibarı ile örgün olarak başlaması kararı alınmıştır. Halen bölümün akademik kadrosunda 1 Doçent, 6 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.