İdari Personel

Bölüm Sekreteri: Engin MANTAR e-mail: enginmantar@karatekin.edu.tr

Tel: 0376 218 95 32 / 8352
Fax: 0376 218 95 36

Çankırı Karatekin Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,
Uluyazı Kampüsü ÇANKIRI