Genel Bilgi

  Gıda mühendisliği, temel olarak kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerini kullanır. Böylelikle gıda maddelerinin üretim planlaması ve proses tasarımında, nitelik ve niceliklerini en az yitirecekleri biçimde işlenmesi, korunması ve dağıtımında çağdaş bilimsel yöntemleri uygulayan bir mühendislik dalıdır. Gıda endüstrisindeki besin ham maddelerinden başlayan ve tüketiciye kadar uzanan zincirin tüm teorik ve pratik uygulamaları gıda mühendislerinin ilgi alanı içerisindedir.

  Günümüzde gıda mühendisi, gıda ürünlerinin üretimi ve pazarlamasını kapsayan geniş bir yelpazede çalışma imkânına sahiptir. Gıda mühendisi; gıda endüstrisinin tüm dallarında ve çeşitli kamu kuruluşlarında, gıda maddelerinin üretim planlaması ve proses tasarımında, üretimi, işlenmesi, korunması, kalite kontrolü ve pazarlanması alanlarında görev alabilmektedir. Özellikle son yıllarda, nanoteknoloji ve biyoteknoloji uygulamalarının gıda endüstrisinde önemli bir yer kazanması, yeni ürün geliştirmeye duyulan talep ile birlikte AR-GE alanında gıda mühendisliğinin önemi artmıştır. Yine kısıtlı gıda kaynaklarının verimli kullanılması, organik gıda üretimi/işlenmesi, en düşük düzeyde işleme yöntemlerinin uygulandığı gıdaların üretimi, daha güvenli yeni gıda işleme yöntemlerinin geliştirilmesi konularında gıda mühendisliği önemli bir yer tutmaktadır. Programımız bu güncel gelişmelere ve ihtiyaçlara ağırlık verecek şekilde yapılandırılmaktadır.