Akademik Personel


ÖĞRETİM ÜYELERİ

Doç. Dr. Hüdayi ERCOŞKUN (Bölüm Başkanı)

İletişim: Tel: 0(376) 218 95 00/ 8351-8363
e-mail: hercoskun@karatekin.edu.tr


Eğitim Bilgileri:
Lisans: 1996, Gıda Müh., Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans: 1999, Gıda Müh., Pamukkale Üniversitesi
Doktora: 2006, Gıda Müh., Ankara
 Üniversitesi


Çalışma Konuları:

Et bilimi ve teknolojisi


Doç. Dr. Baran ÖNAL ULUSOY

İletişim:
Tel: 0(376) 218 95 00-8356
e-mail: baran@karatekin.edu.tr


Eğitim Bilgileri:
Lisans: 1999, Gıda Müh., Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans: 2002, Gıda Müh., Hacettepe Üniversitesi
Doktora: 2008, Gıda Müh., Hacettepe Üniversitesi

Çalışma Konuları:
Gıda kimyası, Yağ bilimi ve teknolojisi (tohum yağları ve özellikle zeytin yağı üretim teknolojisi),
Yağların oksidasyonu ve oksidasyon kinetiği,
zeytinyağı ve diğer yemeklik yağların kalite kontrol ve saflık analizleri


Dr. Öğr. Üyesi Oğuz AYDEMİR

İletişim: Tel: 0(376) 218 95 00-8353
e-mail: oaydemir@karatekin.edu.tr


kişisel web sitesi

Eğitim Bilgileri:
Lisans: 2000, Gıda Müh., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans: 2004, Gıda Müh. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora: 2010, Gıda Müh. Ondokuz Mayıs Üniversitesi


Çalışma Konuları:
Gıda Kimyası; süt bilimi ve teknolojisi, peynir teknolojisi, gıda proteinleri
Gıda Mikrobiyolojisi; süt ve ürünleri mikrobiyolojisi, laktik asit bakterileri

Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAŞ

İletişim: Tel: 0(376) 218 95 00-8354
e-mail: denizbas@karatekin.edu.tr - denizbas@gmail.comEğitim Bilgileri:
Lisans: 2002, Gıda Müh., Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans: 2005, Gıda Müh., Hacettepe Üniversitesi
Doktora: 2011, Gıda Müh., Hacettepe Üniversitesi


Çalışma Konuları:
Gıda bileşenlerinin ve bulaşanlarının hızlı tayini, Biyosensörler, Mikro/Nano biyoanaliz sistemleri,
Glukokonjugatlar (COST Action, CM1102: MultiGlycoNano), Enzimatik reaksiyonlar
ve enzim kinetiği


Dr. Öğr. Üyesi Emin Burçin ÖZVURAL

İletişim: Tel: 0(376) 218 95 00-8355
e-mail: bozvural@karatekin.edu.tr - bozvural@gmail.com


Eğitim Bilgileri:
Lisans: 2000, Gıda Müh., Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans: 2003, Gıda Müh., Hacettepe Üniversitesi
Doktora: 2010, Gıda Müh., Hacettepe Üniversitesi


Çalışma Konuları: Et Bilimi ve Teknolojisi, Fonksiyonel Gıdalar

Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖZGEN

İletişim: Tel: 0(376) 218 95 00-8357
e-mail: sozgen@karatekin.edu.tr


Eğitim Bilgileri:
Lisans: 2008, Gıda Müh., Mersin Üniversitesi
Yüksek Lisans: 2010, Gıda Müh., Erciyes Üniversitesi
Doktora: 2014, Gıda Müh., Erciyes Üniversitesi

Çalışma Konuları:
Kromatografi, Enkapsülasyon, Fenolik ve Antioksidanlar, Meyve Sebze


Dr. Öğr. Üyesi Sezin TUTA ŞİMŞEK

İletişim: Tel: 0(376) 218 95 00 - 8362
e-mail: sezintuta@karatekin.edu.trsezintuta@hotmail.com 


Eğitim Bilgileri:
Lisans: 2006, Gıda Müh., Mersin Üniversitesi
Yüksek Lisans: 2009, Gıda Müh.,
Mersin Üniversitesi
Doktora: 2015, Gıda Müh.,
Mersin Üniversitesi

Çalışma Konuları:
Sürekli akış mikrodalga sistemlerde viskozitesi yüksek akışkan gıdaların ısıtılması ve mikrodalga ısıtmanın sayısal modellemesi
Gıda işleme
için alternatif termal teknolojilerin geliştirilmesi
Gıda işlemede mikrodalga ve radyo frekansı teknolojilerinin kullanılması
Kızarmış ve fırınlanmış gıda ürünlerinde akrilamidin azaltılması

 

Dr. Öğr. Üyesi Onur KETENOĞLU

İletişim: Tel: 0(376) 218 95 00-8364
e-mail: ketenoglu@karatekin.edu.tr

 

Eğitim Bilgileri:
Lisans: 2008, Gıda Müh., Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Yüksek Lisans: 2010, Gıda Müh., Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora: 2016, Gıda Müh., Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Çalışma Konuları: 
Temel işlemler, Moleküler damıtma, Termodinamik, Bitkisel yağlar 

 

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

Dr. Öğretim Görevlisi Didar ÜÇÜNCÜOĞLU

İletişim
Tel: 0 376 218 95 00-8358
E-posta: didaru@karatekin.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans: 2005, Gıda Müh., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans: 2009, Gıda Müh., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora: 2018 , Gıda Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi

Çalışma Konuları: 
Zeytin yağında Aroma Bileşenlerinin Oluşum Biyokimyası
Gıdalarda Tağşiş ve Otantisite Tespiti, Coğrafi İşaretleme, Sınai Mülkiyet Kanunu
Kemometrik ve Istatistik Analiz Yöntemleri
Gıda Katkı Maddeleri, Tütsüleme Teknolojisi, Geleneksel Gıdalar ve Üretim Yöntemleri

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

 

Arş. Grv. Elif Gökçen ATEŞ

İletişim: Tel: 0(376) 218 95 00-8360

E-posta: elifgokcen@karatekin.edu.tr